četrtek, 27. november 2014

KOŠARKO SO K NAM PRINESLE NUNE

Pomembno vlogo v razvoju šolstva je imela tudi Škofja Loka.
Uršulinke so na škofjeloškem gradu vodile šolo za meščanska dekleta, in kar je za 18. in 19. stoletje izjemno, vanjo so sprejemale dekleta vseh veroizpovedi. Prednost pri poučevanju so dajale humanistiki, po vzoru antičnih šol – predvsem Platonove Akademije – so v grajskem vrtu poučevale tuje jezike, v okoliških hribih vodile šolo v naravi in se izjemno zanimale za zvezdoslovje – imele so celo svoj teleskop, s katerim so opazovale skrivnostno nočno nebo. Na Loškem gradu so dekleta igrala tudi košarko, ki jo iz Anglije uvozila uršulinka Angela Bahovec.

POTI V ŠOLO SO PONEKOD HUDO NEVARNE

children-going-to-school-around-the-world-49    children-going-to-school-around-the-world-57
Indonezija                                                                                                Kolumbija
children-going-to-school-around-the-world-25  children-going-to-school-around-the-world-51
Kitajska                                                                                            Himalaja
ČE OTROK NE MORE DO ŠOLE, PRIDE ŠOLA K NJEMU


Vsi otroci na svetu nimajo takšne možnosti obiskovanja šole kot ti.

Šolsko učilnico v avtobusu si lahko ogledaš na tem posnetku.  V učilnici lahko sedi tudi po petdeset učencev, včasih jih ima cela šola le okoli dvajset.

sreda, 26. november 2014

OH, TA MARIJA TEREZIJA

(Terezija.jpg)


Leta 1774 je uvedla obvezno osnovnošolsko izobraževanje za vso mularijo od 6. do 12 leta starosti.


Učitelji so bili nekoč zelo strogi, imeli so veliko avtoriteto, od učencev pa so zahtevali:
- poslušnost,
- disciplino in
- delavnost.


Neubogljive šolarje so lahko:
krcnili z ravnilom,
- kaznovali s palico,
- poslali klečat na koruzo ali
- jih posedli v oslovsko klop.

torek, 25. november 2014

SREDNJEVEŠKE ŠOLE

Antične šole so si prizadevale, da bi po svojih idealih ukrojile prave meščane, politike in bodoče vojščake, srednjeveške šole pa so svoje slušatelje izobraževale za cerkvene poklice. V šolskih klopeh sedijo bodoči duhovniki, vitezi in trgovci.


Z nastopom protestantizma se je začelo odpirati vse več šol, ki so bile namenjene širšemu krogu prebivalcev. Ustanovitelje je spodbudila zahteva, da mora vsakdo prebirati Sveto pismo v svojem jeziku.


        (abecednik.jpg)                                      (Trubar.jpg)

ponedeljek, 24. november 2014

GRŠKA ŠOLA - GIMNAZIJ


Grške šole so v  pouk  vključevale le tiste predmete, za katere so menile, da so pomembni za prihodnost države; vzgoja v vojaški špartanski šoli se je tako razlikovala od »miroljubnih« in politično poudarjenih Aten.

Kje bi se ti raje šolal: v Atenah ali v Šparti?
antične Atene
Idealen atenski meščan naj bi bil izobražen v politiki in umetnosti, zato je atenski
podmladek poleg gimnazija (telovadbe) obiskoval še učne ure glasbe, branja in pisanja. Zelo pomemben učni predmet v atenskih šolah je bila književnost.

Špartanska vojskaV Šparti pa so bile šole poligoni
 za vojaške priprave, v katerih sta bila na prvem mestu šport in telesno urjenje. Učili so se tudi glasbo in pesništvo, a od njiju pobrali le »koristi«, umetniško plat pa zanemarili. Tudi špartanska dekleta so se morala uriti v vojaških veščinah, da so lahko branila državo, kadar so bili moški na osvajalnih pohodih.